Få information omkring driftsforstyrrelser, ved at tilmelde dig vores sms-service. Læs mere om vores service ved at klikke her.

          

                                                                                               Måleraflæsninger

Måleraflæsning vil blive udført som kontrolaflæsning hvert kvartal.

Forbrugeren skal ikke selv foretage sig noget,

men det er altid en god ting at kontrolere sit vandforbrug.

Husk! automatisk aflæsning fritager ikke for ansvar for utætte

installationer.

Et sprængt vandrør kan vi på vandværket altid se,
men et toilet der løber eller en vandhane
der drypper nej! og det kan blive meget
dyrt for den enkelte forbruger.

Husk altid at lukke for vandet når huset står tomt,
og særligt når det bliver vinter og frost.

 

 

 

             Lohals Vandværk

Lohals Vandværk blev stiftet som Andelselskab den 21 december 1932 med
hjemsted Søndergade 61, Lohals. Først i halvfjerdserne blev det udbygget
på den nuværende adresse Søndergade 51 A.

Vandværket bliver forsynet med vand fra 3 boringer en beliggende i
Bastemosen, og to i Kronens Have.

Som en ekstra sikkerhed for forbrugerne, er der indstalleret transient beskyttelse
af elektronikken på værket  ( transient beskyttelse = beskyttelse mod lynnedslag)

For at forebygge evt. forurening af vandværket m.m. er der  bygget en lille
tilbygning med toilet og håndvask og et rum til skifte tøj m.m.

Der er opsat hegn omkring værkets boringer til general beskyttelse mod evt.
forurening og ikke mindst fra dyrene der færdes i naturen.

Boring nr.2 på selve vandværket er sløjfet.

Boring nr.5  "Bastemose" er renoveret med rustfrit stigerør, foringer og flanger medio 2008

Boring nr.3 "Spejderhytten" er renoveret med rustfrit stigerør, foringer og flanger juni 2010

Boring nr.4 "kronens Have" er renoveret med rustfrit stigerør, foringer og flanger september 2010

Alle boringer er ført op over jorden, og med et lukket hus omkring, for yderligere sikkerhed og hygiejne.
 
Vi vil løbende opdatere siden med forskellige nyheder