Lohals Vandværk

Side for Lohals Vandværk

Menu
P

      

             Lohals Vandværk

Lohals Vandværk blev stiftet som Andelselskab den 21 december 1932 med
hjemsted Søndergade 61, Lohals. Først i halvfjerdserne blev det udbygget
på den nuværende adresse Søndergade 51 A.

Vandværket bliver forsynet med vand fra 3 boringer en beliggende i
Bastemosen, og to en i Kronens Have.

Som en ekstra sikkerhed for forbrugerne, er der indstalleret transient beskyttelse
af elektronikken på værket  ( transient beskyttelse = beskyttelse mod lynnedslag)

For at forebygge evt. forurening af vandværket m.m. er der  bygget en lille
tilbygning med toilet og håndvask og et rum til skifte tøj m.m.

Der er opsat hegn omkring værkets boringer til general beskyttelse mod evt.
forurening og ikke mindst fra dyrene der færdes i naturen.

Boring nr.2 på selve vandværket er sløjfet.

Boring nr.5  "Bastemose" er renoveret med rustfrit stigerør, foringer og flanger medio 2008

Boring nr.3 "Spejderhytten" er renoveret med rustfrit stigerør, foringer og flanger juni 2010

Boring nr.4 "kronens Have" er renoveret med rustfrit stigerør, foringer og flanger september 2010

Alle boringer er ført op over jorden, og med et lukket hus omkring, for yderligere sikkerhed og hygiejne.
 
Vi vil løbende opdatere siden med forskellige nyheder

Alex Larsen

More Details: